Културните коридори на Югоизточна Европа

Световно наследство / Културно наследство

Трогир - исторически град

Трогир - исторически град

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Хърватска, Трогир
Тип: Крепост, Исторически град
Епоха: Ново време, Средновековие, Античност
Тема: Крепости
Световно наследство: Културно наследство
Ново времеСредновековиеАнтичностКрепостиКрепостИсторически градКултурно наследство

Трогир е забележителен пример на урбанистична приемственост. Правоъгълния уличен план на това островно селище датира още от Елинистическата епоха и е бил украсяван от следващите владетели с множество обществени и жилищни сгради и укрепления. Красивите романски църкви на Трогир са допълнени с изключителни реенсансови и барокови сгради от венецианския период.

ЮНЕСКО


Трогир е древен град, всъщност е толкова стар, че неговите основи – илирийски, елинистически, римски и средновековни – изглеждат сякаш израстват от морето. Археологическите находки датират още от II хил. пр. Хр. Древният Трагирон, Трагурион или Трагуриум има история от 4000 години и е един от най-старите градове в Средиземноморието. Защитата на Трогир се е развивала с хилядолетия, като се започне от илирийската крепост и римския каструм и се стигне до териториална защитна система от Ренесанса и Барока. Най-интересният период от развитието на града е Средновековието, когато системата от частни къщи е интегрирана в градския план. Във втората половина на XIII в. и през целия XIV в. овалният пръстен около романския град, отражение на първоначалните геологични форми на малкия нисък остров, е допълнен от Борго-Варош (Пасике) с фортификации от югозападния ъгъл на земния насип. В средата на XV в. е завършен строежа на Камерленго Кастело (от camerlengo – пазител на съкровището на херцога) в югозападния ъгъл, отделен (до 80-те години на XIX в.) от града посредством ров и дървен подвижен мост. Създаването на главния градски площад на мястото на оригиналния римски форум започва около 1300 г. с построяването на Лоджията, в която отзвучава току-що завършеният преден двор на катедралата отсреща.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи