Cultural Corridors of South East Europe

South East Europe / Eastern Trans-Balkan Road

Скална гробница, Стамболово

Info Sections
Скална гробница,  Стамболово

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Стамболово
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

Районът на село Стамболово е богат с археологически паметници на културата от всички епохи. Преобладават тракийските паметници от предримската и римската епохи и старобългарските селища и некрополи. Няма селище, при проучването на което да не са открити надгробни могили, крепости или тракийски скални гробници и светилища:
Тракийска скална гробници край село Долно черковище;
Тракийска скална гробници край село Пчелари;
Тракийска скална гробници край село Стамболово;
Тракийска скална гробници край село Поповец;
Култов комплекс от тракийски паметници Чала – село Кралево;
Останки от тракийски виноделни (шарапани) - село Долно Ботево;
Могилен некропол на североизток от село Царева поляна;
Средновековна крепост над село Рабово;
Скалните ниши край село Долно черковище.