Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа

София - ОхридСофия - Охрид
Културният коридор София-Охрид преминава през България и Македония, обвързвайки манастирските агломерации около двата исторически града и релегиозния културен ареал на Метохия в Сърбия и Черна гора. 
Пътят София – Охрид е своеобразна религиозна ос, по която протичат културни влияния към големия поклоннически път Виа Егнация. По направлението, свързващо манастирите и църквите на Софийската Света гора, на областта Метохия и тези около Охридското езеро, от векове се разпространяват вярата и изкуствата, свързани с религиозното строителство – архитектурни техники и похвати, стенопис, дърворезба. Една от най-изявените дърворезбарски школи в Дебър (Македония) поема своя път, за да завещае своето изкусно майсторство из цяла Югоизточна Европа именно по този културен коридор. 
Днес, по пътят София-Охрид откриваме истински шедьоври, много от тях признати за Световно наследство – Боянската църква (България), Стари Рас и Сопочани, Манастирът Дечани (Сърбия и Черна гора), Охридските църкви (Македония).България

Македония

Сърбия