Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Виа Анатолия

Дидима – храмът на Аполон

Дидима – храмът на Аполон

За обекта


Коридор: Виа Анатолия
Държава: Турция, Дидим
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Руините на Дидима се намират на 20 км от Милет, в провинцията Айдън. Дидима обаче не е древен град, а свещено място за поклонения. Славата му се дължи на величествения Храм на Аполон - конструкция с невероятни, дори божествени, пропорции. Строителството в името на бог Аполон е започнало през VIII или VII век преди Христа. По време на Архаичния период мястото е било контролирано от Бранхидите, влиятелна фамилия от свещеници, и под тяхно управление храмът придобива своята слава. Най-голям разцвет мястото има през 6 век преди Христа, когато храмът е значително разширен. През 494 г. преди Христа, обаче персите атакуват региона, което води до разрушаването на светилището. Александър Велики помага в последвалото възстановяване, и така днешните останки имат елински облик. При възстановяването, оригиналните основи са били използвани, но сградата е била отново разширена. Залезът на Дидима започва през III век преди Христа, като през 395 г. след Христа император Теодосий издава декрет езическите обичаи да бъдат забранени. Природата също оказала своето влияние и земетресение през II век преди Христа унищожава част от Свещения път и мястото за поклонничество на Артемида. През V и VI век след Христа зоната на храма е преобразувана в църква. Така финалният замисъл на храма никога не е завършен. Целият регион е бил разрушен от ново земетресение през 1493 г., след което е бил изоставен.

Експертна мрежа