Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Виа Анатолия

Афродисиас

Афродисиас

За обекта


Коридор: Виа Анатолия
Държава: Турция, Айдън
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Афродисиас се намира в поречието на р. Меандър, в плодородната Егейска низина близо до Айдън в Западна Анатолия. Селището има дълго и успешно съществуване от I век пр. Хр. до VI век сл. Хр. И до днес са запазени много от паметниците на античността, а при археологическите разкопки са разкрити множество изящни мраморни статуи и други предмети от йонийския и римския периоди. Предполага се, че в селището се е намирала реномирана скулптурна школа, която разпространявала както своите произведения, така и майстори-занаятчии из цялата Римска империя.
Важни паметници са Храмът на Афродита, Театърът, Термите на Адриан, Агората, Базиликата и Стадионът.

Експертна мрежа