Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Западен трансбалкански път

Национален парк Пирин

Национален парк Пирин

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: България, Пирин
Тип: Културен пейзаж
Епоха:
Тема:
Световно наследство: Природно наследство
Културен пейзажПриродно наследство

Простиращ се на площ 27 400 ха, разположен на 1,008 - 2,914 м надморско равнище в планината Пирин в югозападна България, националният парк Пирин се намира във варовиков балкански район с езера, водопади, пещери и борови гори. Скалистите склонове с около седемдесет ледникови езера, разпръснати между тях, са дом на стотици местни и редки растителни видове, много от които са представители на балканската флора от плеистоцена, а планината има разнообразен и уникален пейзаж с голяма естетическа стойност.

ЮНЕСКО

Пейзажът на Национален парк Пирин е характерен за варовиковите райони в Югоизточна Европа – с много езера, водопади, пещери и борови гори. Скалистите планински склонове са обрасли със стотици местни и редки растителни видове, много от които имат древен произход. Като прибавим и седемдесетте ледникови езера, разпръснати между скалите, ще добием представа за разнообразните и поразителни гледки, които се разкриват на всяка крачка в тази сурова, но красива планина.

Експертна мрежа

 Документи