Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Западен трансбалкански път

Антична Сердика

Антична Сердика

За обекта


Коридор: Диагонален път, Западен трансбалкански път, София - Охрид
Държава: България, София
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Под днешните сгради и улици на София лежат пластове човешка история. Улпия Сердика е бил един от най-големите и добре устроени градове в Източните римски провинции – не случайно Константин Велики го нарича “Моят Рим”.
През ІІ в.се изгражда масивна крепостна стена с четири главни порти и множество отбранителни кули – кръгли, триъгълни и петоъгълни, която е просъществувала в продължение на 12 века. Вътрешният град се оформя с големи обществени ансамбли, усвояват се и нови територии на изток. В центъра на съвременния град е запазена и експонирана най-старата църква в София – ротондата “Св. Георги” (III-IV в.), за която се предполага, че е била централен елемент в много по-голям ансамбъл. Недалеч от нея, в един подлез, е експонирана Източната порта на Сердика с фрагмент от уличната настилка, изпълнена с огромни каменни блокове. В редица съвременни обществени пространства застроени или открити) са експонирани множество фрагменти от различни сгради и съоръжения. Но все още предстои да бъдат експонирани редица значими запазени останки от градски структури, некрополи, гробници, храмове, терми и други обществени сгради и ансамбли.

Експертна мрежа