Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Западен трансбалкански път

Църквата "Св. Димитър", Солун

Църквата

За обекта


Коридор: Виа Егнация, Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Солун
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски религиозен център

Паметникът е петкорабна базилика, с нартекс и трансепт. Под олтара и трансепта се намира криптата. Към югоизточния ъгъл на църквата е долепен параклис на Св. Евтимий. Много малко фрагменти от оригиналната скулптурна и фигурална украса на църквата (мозайки, стенописи) са оцеляли след унищожителния пожар от 1917 г., но оцелелите представят последователните фази от историята на паметника.
Първата църква е малка оратория, построена малко след 313 г. върху руините на римски бани. През V в. епископ Леонтий основава на същото място голяма трикорабна базилика, опожарена през 626-634 г. малко след това е издигната петкорабната базилика. Превърната е в джамия орез 1493 г., а през 1912 г. – отново в църква, но е унищожена от големия пожар от 1917 г. Преизградена е отново през 1949 г.
По време на реставрацията на паметника след пожара от 1917 г. са отворени няколко траншеи в наоса и криптата. През 1946-49 г. са проведени систематични разкопки.
Реставрацията на църквата започва веднага след катастрофата от 1917 г. Работата спира през 1938 г. и е възобновена през 1946 г. Паметникът е преизграден и започва да функционира през 1949 г. Днес паметникът е действаща църква.

Експертна мрежа