Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Западен трансбалкански път

Ансамбълът Бранковяну

Ансамбълът Бранковяну

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Румъния, Самбата де Сус
Тип: Народна архитектура
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеНародна архитектура

Това е една от представителните сгради в Трансилвания, принадлежаща на Влашките князе. От архитектурна гледна точка тя събира в себе си влашки и трансилвански черти. Оригиналната структура от 1714 г. е запазена в плана на подземията, с минимални модификации и модернизации от XIX-XX в. в горните нива. В портата са запазени великолепни коринтски капители. Също така е запазена част от историческия парк. Масивността на тухления и каменния градеж са запазили сградата от сериозни конструктивни повреди.

Съвет на ЕвропаДокументи