Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Западен трансбалкански път

Манастирът Хосиос Лукас, част от обекта Световно наследство „Манастирите Дафни, Хосиос Лукас и Неа Мони на Хиос”

Манастирът Хосиос Лукас, част от обекта Световно наследство „Манастирите Дафни, Хосиос Лукас и Неа Мони на Хиос”

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Централна Гърция
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство: Културно наследство
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен центърКултурно наследство

Въпреки че са отдалечени един от друг, тези три манастира (първият – в Атика, вторият – във Фокида, близо до Делфи и третият – на остров в Егейско море, близо до Мала Азия) принадлежат към една и съща типологична серия и споделят общи естетически характеристики. Църквите са с план на кръст вписан в квадрат, с голям куполм подпрян на тромпи, определящи осмоъгълно пространство. През XI и XII в. те са украсени с великолепни мраморни творби, както и с мозайки на златен фон – всички характеристики на изкуството от „Втория златен век на Византия”.

ЮНЕСКО

Манастирът е разположен на западния склон на планината Хеликон, между Акропола и античния Стирион. Обграден е със стена и се състои от дву- и триетажни сгради с килии, камбанария в югозападния ъгъл, магерница в южната страна и две църкви в центъра на двора.
По-малката църква, посветена на Св. Теотокт, е построена през X век. Тя е най-ранния пример за четириколонна кръстокуполна църква и има просторен двуколонен нартекс от запад и портик на запад от него. Този портик всъщност свързва двете църкви. Стените са изградени с блокова зидария и са декорирани с богати тухлени орнаменти. Дякониконът, засводеният портик между дяконикона и амвона са декорирани с красиви стенописи малко след построяването (XI – XII в.), но са открити и следи от по-ранни фрески.
Известната фреска на Иисус Навин, открита през 1965 г., датира от X в. и всъщност принадлежи на фасадата на църквата, но по-късно е покрита с мраморни плочи, когато стената става част от интериора на католикона. Интериорът на църквата се характеризира с богата скулптурна декорация по иконостаса, капителите, дори по барабана на купола.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи