Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Дунавски път

Джамия “Ибрахим паша”

Джамия “Ибрахим паша”

За обекта


Коридор: Дунавски път, Източен трансбалкански път
Държава: България, Разград
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураИслямски религиозен център

Джамията носи името на дарителя, поръчал нейното изграждане – Ибрахим паша, велик везир на султан Сюлейман I Великолепни в периода 1523-1536 г. Тя е третата по големина джамия на Балканския полуостров и е единственият паметник от тази епоха, оцелял в Разград, който е бил голям и важен град в Османската империя. При направените проучвания е установено, че основите на джамията са изградени върху покрива на много по-стара сграда с форма на правилен четириъгълник.
Джамията е построена от български майстори, които са интерпретирали с вещина и много вкус характерните за епохата особености на този вид сгради. Покривът на сградата е покрит с олово, а над входа е взидана мраморна плоча с възпоменателен текст: “Синове! Ето, издигна вече строен стан свещената джамия “Ибрахим паша”.
И до днес е жива легендата за това, че Ибрахим паша наредил майсторите да бъдат погубени след като приключат строежа, за да остане неговата джамия единствена и ненадмината по своята хубост.

Експертна мрежа