Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Виа Адриатика

Пореч -Епископски комплекс и базилика на архиепископ Еуфразиус в историческия център

Пореч -Епископски комплекс и базилика на архиепископ Еуфразиус в историческия център

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Хърватска, Пореч
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство: Културно наследство
СредновековиеХристиянски религиозен центърКултурно наследство

Групата от религиозни паметници в Пореч, където християнството се е наложило още през IV в., представляват най-запазения съществуващ комплекс от този тип. Базиликата, атриумът, баптистерият и дворецът на епископа са изтъкнати примери на религиозната архитектура, докато самата базилика комбинира класически и византийски елементи по изключителен начин.

ЮНЕСКОКатедралният комплекс в Пореч е наречен по името на епископ Еуфразиус, при когото са извършени мащабни промени по катедралата и са създадени прочутите мозайки. Тогава голямата абзилика е допълнена с нов олтар, колонада, мраморни колони с орнаментирани капители с мраморно обзавеждане и декорации; построени са нов мемориален параклис, атриум и епископски дворец. Малката базилика е оставена незасегната в новия комплекс. Архитектурните украси и обзавеждане са изпълнени във византийски стил в средата на VI в. Най-вероятно са направени в работилници в Гърция и са донесени в Пореч. Новият олтар с тройната апсида са покрити изцяло с мозайки. Мозайката по главната апсида се състои от изображение на Христос с апостолите в триумфалната арка, серия от медалиони с портрети на светци по долната повърхност на триумфалната арка и голям брой големи фигури в самата апсида. В калотата Богородица е изобразена на трона, държаща Христос, с ангели и мъченици от двете и страни. Надписът посочва Св. Мавър – светецът-патрон на Пореч. Групата още включва епископ Еуфразиус, държащ модел на базиликата, дякон Клавдий и синът му Еуфразиус. В долния регистър могат да се видят изображения на Благовещение и на Божието възмездие, фигурите на Св. Захарий и Св. Йоан Кръстител. В страничните апсиди са оцеляли само фрагменти от мозайките в калотите, показващи Христос, който слага трънени венци на главите на светците.
Епископският дворец се намира на изток от атриума. Той представлява едноетажна сграда с обширна централна зала. В реставрирания дворец днес се намира църковния музей и колекция от археологически находки.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи