Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Виа Адриатика

Пещерата Вйетреница

Пещерата Вйетреница

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Завала
Тип: Културен пейзаж
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Културен пейзаж

Вйетреница (пещерата на вятъра) е най-голямата пещера в Босна и Херцеговина. В топлите периоди на годината от входа и духа студен въздух. Пещерата е изследвана и описана в дължина от 6100 м. В нея има няколко постоянни и временни потоци и езера, много сталактити, синтрови водопади, драперии, каскади и др.
Що се отнася до биологичното разнообразие, Вйетреница е една от най-богатите пещери в света. Официално заема второ място, с 85 троглобионати. Намерени са останките на осем вкаменени животни, най-голямото от които е пещерна мечка и един пълен скелет на леопард. По скалите до входа на пещерата има два изсечени камъка, типични за средновековните надгробия в този регион.
В сферата на науката, Вйетреница е била поле на много различни изследвания от XVI в. насам. Плиний Стари, в неговата Естествена история (Historia naturalis), споменава пещера, от която излиза силно течение, и най-вероятно става дума за Вйетреница.

Експертна мрежа