Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Виа Адриатика

Почители – историческият град

Почители – историческият град

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Почители
Тип: Народна архитектура
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеНародна архитектураНародна архитектура

Градът се споменава за пръв път в писмени източници през 1444 – в хартите на Крал Алфонсо V и Фредерих ІІІ.
Средновековни стени заграждат целия градски комплекс на Почители. Жилищните квартали са амфитеатрално разположени по склоновете. В долната и горната им част се намират градските градини. Минарето на джамията и часовниковата кула са двата вертикални акцента в този живописен пейзаж, допълнен и от прекрасната природа. В града са запазени много забележителни исторически ценности – средновековната крепост, джамията Шишман Ибрахим Паша (ХVІ век) – един от най-добрите образци на класическа ислямска куполна джамия в Босна и Херцеговина, медресето (издигното преди 1664), хамамът (турската баня, построена също преди 1664), ханът (датеращ от около 1665), часовниковата кула и жилищният ансамбъл. Най-голямата и значима жилищна сграда е къщата на Гавранкапетанович, построена през ХVІ-ХVІІ век. В момента се изпълнява програма за постоянна защита на историческия град Почители.

Експертна мрежа