Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Виа Адриатика

Църквата “Света Богородица”, Горанджи

Църквата “Света Богородица”, Горанджи

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Албания, Горанджи
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Манастирът е един от най-интересните обекти в региона на Дропули. Църквата е построена през 1600 г. и със своите елегантни каменни арки, анропо- и зооморфните релефи може да бъде обект за изследване на късновизантийското изкуство и архитектура. Учените изразяват мнението, че в църквата се разкрива силно западно влияние. Тя се състои от кораб, нартекс и екзонартекс. Интериорът се характеризира с специфичнапропорция на елементите, с преобладаващи вертикални оси, както и с сложните архитектурни елементи, например вратите. Църквата е изградена от равномерно подредени каменни блокове. Зидарията е декорирана с барабан и апсида. Високата звънарна с две ниши в долната част и три – в горната е част от западната стена.
Заради своите художествени и архитектурни ценности, както и за очевидното западно влияние, църквата е от изключително национално значение.

Съвет на ЕвропаДокументи