Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Виа Адриатика

Ханът на Юсуф Машкович

Ханът на Юсуф Машкович

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Хърватска, Врана
Тип: Исторически град
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураИсторически град

Ханът на Юсуф Машкович е най-значимият паметник на турското архитектурно наследство в Далмация и Хърватска. Комплексът е изключителен архитектурен паметник заради рамера си (3280 м2), строителната техника и използваните материали (построен е от фино издялани каменни блокове), местоположение в средата и архитектурните украси (използвани са ислямски мотиви).

Регионална програма на Съвета на ЕвропаДокументи