Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа


Югоизточна Европа

Югоизточна Европа представлява истински кръстопът на цивилизации и религии през вековете; медиатор между Изтока и Запада, между Севера и Юга, пронизана от вътрешни връзки и влияния, свързана с общи исторически корени. В резултат в региона се формират във времето културни коридори – транснационални оси на вековни взаимодействия – жива памет на цивилизациите и здрави връзки между народите, които го населяват. Запознайте се с тези културни пътища, които са запазили своята жизненост от древността до днес!