Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Източен трансбалкански път

Гайдарски надсвирвания, с. Гела

Гайдарски надсвирвания, с. Гела

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Гела
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоНематериално наследство

Ежегодно в с. Гела се провеждат надсвирвания с гайди. Традицията идва от миналото, когато Гела е бил един от центровете на овцевъдството в Родопите.