Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Източен трансбалкански път

Тюрбето на Хасан боба

Тюрбето на Хасан боба

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Бащино
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Ислямски религиозен център

Тюрбето е покрит гроб на Хасан боба, свят човек за мюсюлманите – сунити и алевити. На мястото се извършват се ритули за здраве на децата. Тюрбето е действащо място за поклонение.