Cultural Corridors of South East Europe

South East Europe / Eastern Trans-Balkan Road

Скална гробница, с. Пчелари

Info Sections
Скална гробница, с. Пчелари

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Пчелари
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

В долината на река Арда в района на селата Пчелари и Долно Черковище е наситено с археологически обекти - тук е най-голямото средоточие на изсечени в скалите тракийски гробни паметници в Източните Родопи. Регистрирани са 10 скални гробници, а стотици трапецовидни ниши са изсечени в отвесните скали, издигащи се на двата бряга на Арда. Обединяващ център на този комплекс е тракийското светилище в местността Аул кая при Долно Черковище, разположено около изявена скала с причудлива форма, напомняща полегнало животно.