Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Източен трансбалкански път

Скална гробница, село Морянци

Скална гробница, село Морянци

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Морянци
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Скалната гробница край село Морянци е типичен пример за тракийска мегалитна култура. Около гробницата са издялани и множество скални ниши с трапецовидна форма, където траките са полагали прахта на починалите или са принасяли жертва на боговете. Гробницата и нишите са ориентирани към ослънчената страна, което е свидетелство за култа на траките към слънцето.