Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Дунавски път

Скалните църкви край Иваново

Скалните църкви край Иваново

За обекта


Коридор: Дунавски път, Източен трансбалкански път
Държава: България, Иваново, Русе
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство: Културно наследство
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен центърКултурно наследство

Разположен в долината на река Русенски Лом в североизточна България комплекс от изсечени в скалите църкви, параклиси, манастири и килии в близост до село Иваново. Първите отшелници са изсекли тук своите килии и църкви през дванадесети век. Стенописите от четиринадесети век свидетелстват за изключителното майсторство на художниците от Търновската живописна школа.

ЮНЕСКО

От двете страни на река Русенски Лом, край село Иваново, се издигат високи, почти отвесни скали, в които природата е издълбала безброй пещери. В тях през 12 век намерили подслон първите монаси-отшелници, които се заселили тук и положили началото на голям манастирски комплекс. С времето все повече монаси прииждали в новата обител и все повече пещери се превръщали в църкви, параклиси и килии. Естествените кухини били допълнително разширявани и оформяни, а тези от тях, които трябвало да служат за църкви, били покривани със стенописи – за тяхното изписване били канени най-добрите майстори-живописци от търновската школа. Запазените до наши дни стенописи от 14 век свидетелстват не само за изключителния талант и умения на техните автори, но и за високото ниво на българската художествена култура от тази епоха.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи