Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Виа Адриатика

Хелике, aрхеологически обект

Хелике, aрхеологически обект

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Гърция, Ахайа
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

През 2001 г. археолозите откриват дълго изгубения град Хелике, класически гръцки град, погребан в алувиалната равнина до югозападния бряг на Коринтския залив. Според античните извори и съвременната наука, земетресение през 373 г. пр. Хр. разрушава града и причинява потъването му във водите на крайбрежната лагуна, която постепенно го покрива. Градът е изключителнно добре запзен, тъй като никога не е бил ограбван.
Археолозите откриват селище от Ранната Бронзова епоха наблизо, с артефакти от 2500-2300 г. пр. Хр. в забележително добро състояние. Това малко проучвано място представлява най-старото организирано крайбрежно селище, откривано някога в Ахайа. Първоначалните пробни траншеи разкриват многобройни цели керамични съдове, както и златни и сребърни орнаменти, доказателство, че сградите може би са били част от царски мегарон.
През римската епоха през Хелике минава пътя, свързващ Патра с Коринт. Днес, Гръцките държавни железници планират редуциране на времето за пътуване между двата града посредством изправяне на съществуващото трасе през средата на разкопките в Хелике. Планиран за 2005-2006 г., проектът би разрушил или направил недостъпни много разкрити зони от древния град. Надеждата е, че включването на града в списъка на Фонда за световно наследство ще насърчи сътрудничеството между поддръжниците на обекта и правителството с цел опазването на тази важна и ранима археологическа зона.

Фонд за световно наследство