Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Виа Адриатика

Църква “Св.Никола”, Горна Крутя

Църква “Св.Никола”, Горна Крутя

За обекта


Коридор: Виа Егнация, Виа Адриатика
Държава: Албания, Горна Крутя
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Ново времеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Църквата “Св. Никола” е типичен представител на църквите от района Мизагея. Състои се от кораб и галерии отстрани. Интериорът има два реда дървени колони с дърворезбовани капители. Изписана е през 1811 година от прочутия зограф Никола Цетири.
Сградата е действаща църква и обслужва деветстотинте християни от три съседни села. Редовно се използва за религиозни церемонии. Гробището все още се използва.

Съвет на ЕвропаДокументи