Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Диагонален път

Яйце – историческият град

Яйце – историческият град

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Яйце
Тип: Исторически град
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеИсторически град

градската зона на Яйце датират от периода на енеолита. Останки от бронзовата и ранножелязната епоха (III хил. – кр. на VI в. пр. Хр.) могат да бъдат открити в целия град.
Средновековната история на Яйце се свързва с Хървойе Вукчич Хърватинич, който през 1396 г. бил издигнат за граф на Яйце. Тогава за пръв път е споменат и градът. През Средновековието Яйце е една от на-големите и най-развитите градски агломерации в Босна и Херцеговина.
През XV в. Яйце се превръща в икономически център на Западна Босна и политически център и столица на Босненската държава. Яйце става кралски град към края на управлението на Твъртко II. През XV в., към края на съществуването на Босненската държава, Яйце е столица на босненските владетели. Кралският дворец в Яйце е споменат в исторически извори от 1457 г., при управлението на крал Стефан Томаш. Четири години по-късно, последният босненски крал е коронован там, остава в града за две години и през 1463 г. е умъртвен.
Историята на Яйце от втората половина на VII в. е свързана с капитаните на Капитанството на Яйце, последният от които, до 1832 г., е Сюлейман Бей Куленович.

Експертна мрежа