Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Диагонален път

Крепостта Кастел

Крепостта Кастел

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Баня Лука
Тип: Крепост
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема:
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеКрепост

На левия бряг на река Врбас, на територията на днешната Баня Лука, се е намирало древно селище, наричано Кастра, развило се от ІІ в. до VІ в. На същото място са съществували и малка пътна станция (мансио), военен лагер (каструм), цивилно селище до лагера (канабе), и станции (статио). Няма достатъчно доказателства за разположението на средновековна крепост на това място. През ХVІ в. османски архитекти построяват нова крепост, днешният Кастел, една от най-красивите средновековни крепости на Балканите.
Крепостта се е разивала и разширявала през вековете, за да достигне своите окончателни размери през ХVІІІ в. В началото на ХІХ век, обаче, положението се променя и крепостта на Баня Лука губи своето значение. Към средата на същия век части от нея са разрушени. Последните поправки по крепостта са извършени през 1868 год., когато е построена нова сграда известна като артилерийските казарми извън стените на Кастел. След установяването на Австро-Унгария на територията на страната, крепостта в Баня Лука постепенно запада.
Кастел е достъпен през постройката на портата до западния крепостен вал, както и през широк засводен вход на северната крепостна стена. Вътрешността на крепостта е разделена на две части: по-малката западна част с централния лагер, и по-голямата част, където били разположени сгради с различно предназначение.

Експертна мрежа