Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Архитектура без граници: селски битАрхитектура без граници: селски бит

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през октомври 1987, а културният маршрут е награден със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 16 юни 2004 година. 
Специфични архитектурни стилове се развиват в продължение на векове от белгийските Ардени до широките басейни на Заарланд, от Триер до Метц, по протежение на река Мозел и във Великото Херцогство на Люксембург. Тази архитектура отразява редица общи характеристики, особено в селските райони. 
Традиционният селски бит може да се разглежда като визитката на региона, която представя строителните методи, приспособени към нуждите на живот, изискванията на поминъка, климата, заедно с пейзажа и строителните материали. 
Международната асоциация Селски бит - Околно среда - Развитие (RED) разработва четири трангранични мершрута, които свързват Франция, Германия, Белгия и Великото Херцогство на Люксембург. Фокусът попада върху четирите основни архитектурни стила, по един за всеки маршрут. Така се привлича вниманието на публиката върху значението на опазването, поддържането и вдъхването на живот в споделеното ни ежедневно наследство. 

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004 
Фотография: Музей на селския живот във Валони; © ЕИКМ