Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Пътищата на маслиненото дървоПътищата на маслиненото дърво

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през 2005 година, а маршрутът е награден със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 13 май 2006 година. 
Средиземноморският път е отзвук на маслиненети дървета, които символизират мир и са част от културния пейзаж, обединяващ редица държави. Това е маршрут кореспондиращ на дефиницията за маршрут на културния пейзаж. 
Маршрутът на маслиненото дърво се осъществява основно по трасета за мотори под формата на специфичен вид туристическо, културно и икономическо рали.  

Европейски институт за културни маршрути
Фотография: Цивилизацията на маслененото дърво; © Фондация Пътищата на маслиненото дърво