Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Заветите на Ал-АндалусЗаветите на Ал-Андалус

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през юни 1997 година, а маршрутът е награден със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 16 юни 2004 година. 
Ал-Андалус означава земята на вандалите на арабски. Това име е дадено на част от Иберийския полуостров, която е била окупирана от мюсюлмани от началото на VІІІ до късния ХV век. Пристигането на мюсюлманите, обаче не прекъсва напълно връзката с испанската култура, която е възникнала по тези земи. Всъщност, връзката между двата народа е забележителна, с ясно маркирана разлика между източните и западните клонове на исляма.  
Организаторите на културния маршрут "Заветите на Ал-Андалус" успяват да установят физическите европейски и африкански маршрути. Те подчертават градове, наследство и пейзажи, а също и литературата и музиката - всички те са живо свидетелство за периода, по време на който мюсюлманскта култура допринасе много за европейската. 

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004
Фотография: Маршрут Мудехар; © Фондация Ал-Андалус