Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Паркове и градиниПаркове и градини

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през март 1992. Маршрутът е награден със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 9 декември 2004 година. 
Независимо дали са с исторически произход или съвременни произведения, парковете и градините са продукт на художествен, научен и технически обмен. Тяхното проучване поражда въпроса за взаимоотношенията между човека и природата.  
Интегрирнето на тази тема в Програмата на Съвета на Европа се базира на селекция от символични места. На тази база са разработени редица туристически маршрути в няколко европейски региона. Маршрутите подчертават работата на водещи ландшафтни архитекти и основни типове градини, които са се появили в хода на историята в различен георгафски, социални и политически контекст: градините с арабски влияния градини в Андалусия, градините и вилите на Медичите, вилите на Лука в Тоскана, обширните паркове в английските и белгийските имения от ХVІІІ и ХІХ век, съвременните градини като например "Градината на двата бряга" в Страсбург.  

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004
Фотография: Гората на Фонте Лученте,Фиезоле; © ЕИКМ