Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

ХанзатаХанзата

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през 1992 година, а маршрутът е награден със съртификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 9 декември 2004 година. 
Началото е положено в рамките на мрежа между немски търговци. В последствие тя се развива във внушителна лига от градове, които за няколко века дължат силата и контрола над търговията и пазарите на Блтийско море.  
В продължение на 300 години, започвайки от 1358, представители на градовете се срещали поне веднъж в годината на т.нар. "Ден на Ханзата". Те обсъждали всякакви въпроси и взимали съвместни решения. По време на своя златен период Ханзата се е състояла от 70 големи града, от около 130  по-малки града и снабдявала пазарите в 20 европейски страни. Ханзата била достатъчно силна, за да защитава търговските интереси на своите членове, дори да се надига за война с кралства и херцогства.  
През 1980 година идеята за Ханзата е съживена и първият съвременен "Ден на Ханзата" е отпразнуван в хорандския град Зволле. Оттогава насам градовете се срещат веднъж в годината през май или през юни. Днес 170 града са членове на Ханзата.  

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004
Фотография: Гданск; © ЕИКМ