Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Маршрутите на викингите (викинги и нормани)Маршрутите на викингите (викинги и нормани)

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през 1992 година, а маршрутът е награден със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 9 декември 2004 година. 
Един важен период от историята на Северна Европа, датиращ от около 800 до 1050 година, е известен като "Ерата на викингите". Това е периодът, когато скандинавският народ от региона, днес включващ Дания, Норвегия и Швеция, доминира над Северна Европа и разпростира своето влияние далеч отвъд него. Викингите пътували много по-далеч от европейците по онова време и установили мрежа от комуникации на големи разстояния.  
Маршрутите на викингите подчертават историята и пътуванията на скандинавците и техните връзки с Еврпа и отвъд нея. Една от целите и да се привличе вниманието на съвременните европейци към периода на викингите и да се опознае по-добре високото ниво на цивилизацията в северния регион, както влиянията над Европа по време на дреметичните векове преди и след 1000 година. 

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004
Фотография: Камък от VІІІ век, намерен в енорията Клинте, Готлант; © Наследството на викингите