Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Пътят на Моцарт (Исторически и легендарни личности на Европа)Пътят на Моцарт (Исторически и легендарни личности на Европа)

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през 1990 година, мрежата е одобрена през 2002, а маршрутът е награден със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 16 юни 2004 година. 
Маршрутът начинът, по който известният композитор се е вдъхновявал при своите пътувания. Моцарт е прекарал повече от десет години от своя тридесет и пет годишен живот пътувайки из Европа. 
По инициатива на област Залцбург е създадена обширна мрежа по протежение на осемнадесет исторически маршрута, пропътувани от Моцарт. Те обвързват около двеста града, посетени от композитора, в десет европейски държави. 

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004
Фотография: Замъкът в Манхайм; © Пътищата на Моцарт