Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Пътят на желязото в Пиренеите (Индустриално наследство)Пътят на желязото в Пиренеите (Индустриално наследство)

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през май 2004 година, а паршрутът е награден със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 9 декември 2004 година. 
Пиренеите са регион, богат на желязна руда и като последствие от това на мини, ковачници и други свързани с обработката на метала дейности, като например такива свързани с дървените въглища. В резултат се оформя особено важна област на специфично наследство, датиращо основно от началото на ХVІІ до късния ХІХ век. Това провокира създаването на програма за опазване и развитие на това наследство.    
Трансграничният маршрут свързва Франция, Княжество Андора и Испания. Той предлага една пътешествие в сърцето на мините, кочаниците и жилищата, които са превърнати днес в музеи. 

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004
Фотография: Пътят на желязото в Андора; © ЕИКМ