Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Пътят на Шикхард (Исторически и легендарни личности на Европа)Пътят на Шикхард (Исторически и легендарни личности на Европа)

Тамата е инкорпорирана в Програмата на Съвета на Европа през април 1992, а маршрутът е награден със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 16 юни 2004 година. 
Хенрех Шикхард (1558-1634) е известен като "Швабският Да Винчи". Той строи църкви, замъци, училища и мелници, помага да се усъвършенства хидравличната система, изгражда водохранилища и мостове, предназначени да предодвратят наводнения. Репутацията му се гради и на неговата работа като инженер и катрограф.  
Градовете и селищата, носещи белега на неговата работа като урбанист решават до създадат транс-граничен маршрут между Франция и Германия. Основните пътни знаци, маркращи маршрута изобразяват трудове и рисунки на архитекта. 

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004
Фотография: Портрет на Хенрех Шикхард