Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Пътища на еврейското наследствоПътища на еврейското наследство

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през март 2004, а маршрутът е награден със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 5 декември 2005 година. 
Еврейското наследство е интегрална част от европейската история и култура. Голяма част от еврейската история и култура се корени в Европа, в една история написана от миграции, преследвания и несигурност. Но не бива да забравяме и обмена, хуманизма и взаимното обогатяване. Все пак, дълго време, евреите в Европа са смятани за разпръсната следа на старата, оригинална традиция.   
Европейското еврейско наследство обхваща най-вече: археологически места, стари синагоги и гробища, ритуални бани, еврейски квартали, паметници и мемориали, архиви и библиотеки, държани от еврейски и други институции, нарастващ брой музеи за проучване, защита и публикуване на еврейския живот и артефактите на религията и ежедневието. 
Европейският маршрут на еврейското наследство подчертава и обвързва сградите, наследени от еврейските общности в Европа. Основната цел на маршрута е да опази и промотира еврейското наследство.  

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2005
Фотография: Плакат за Европейския ден на еврейската култура