Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Виа Францижена (Поклоннически пътища)Виа Францижена (Поклоннически пътища)

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през юни 1994, а маршрутът е награден със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 9 септември 2004 година. 
Виа Францижена следва пътят на Сегирик, архиепископ на Кентърбъри, който пътувал до Рим през 990 година, за да се срещне с Папа Йоан ХV и да получи мантия за церемонии. 
Записаните в краткия дневник на архиепископа седемдесет и девет етапа на неговото пътуване, правят възможно проследяването на ключовите спирки на този най-кратък маршрут между Северно море и Рим. Именно той е известен с името "Виа Францижена" още от 876 година. 
Разнообразните региони, провинции и градове по протежение на Виа Францижена решават да обединят усилия с цел да подчертаване на  културното и природно наследство на пътя. Таке е създадена Европейската асоциация Виа Францижена. 

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004
Фотография: Виа Францижена близо до Монтефиасконе; © АЕВФ