Културните коридори на Югоизточна Европа

Свят

Пътят на робствотоПътят на робството

Пътят на робството е междукултурен проект, който се администрира, координира и наблюдава от отдела по междукултурен диалог и плурализъм за една мирна култура към ЮНЕСКО. 
Търговията през атлантика с роби, един определящ фактор в световната икономика на ХVІІІ век, представлява най-голямото депортиране в иторията. Милиони африканци - жени, мъже и деца - са откъснати от домовете си, депортирани в Америка и продадени. 
Проектът Пътят на робството стартира през 1994 година. Той цели изучаването и разбирането на дълбоките причини за търговията с роби от една страна, а от друга - подчертаването на взаимодействията, който тя генерира в Америка, западна Индия и Индийския океан.  
Залогът е историческа истина, мир, развитие, човешки права, памет и междукултурен диалог. 
Предизвикателството, отправено към международната общност чрез този научен проект е обвъзването на историческата истина за една скрита трагедия, с подчертания на междукултурния диалог, роден от срещите между милиони африканци, местно население, европейци в Америка със западна Индия и някои забравени места на робството: Средиземноморието и Индийския океан. 

Информационен източник: Документационен център на ЮНЕСКО, сайт на ЮНЕСКО - междукултурен диалог