Културните коридори на Югоизточна Европа

Свят


Свят

Световните културни пътища се разработват от ЮНЕСКО и ИКОМОС и се базират на идеята за движение и междукултурен обмен в рамките на програмата Пътища на диалог
Световните културни пътища се считат за нова концепция при идентификацията и управлението на културното наследство на човечеството. Те се оповават на динамиката на движението и на идеята за обмен, за взаимно разбиране на културата в нейното материално и нематериално изражение, както и за приемствеността в пространството и във времето. Пътища като Пътят на коприната, Пътят на Инките, Пътят на ароматите и други представят транснационални и междуконтинентални пространства за обмен, динамика и междукултурен диалог между съвременни многокултурни общества.  

Същността на културните пътища се отнася до една ценна система, чиято цялост е по-значима от сумата на елементите. Система, чрез която пътищата достигат своята културна значимодт. Културните пътища подчертават обмена и диалога между държани, региони, континенти.  

Световните културни пътища кръстосват земното кълбо от изток на запад, от север на юг; те преминават през Азия, Африка, Европа и Америка – и така очертават едно ново по-широко разбиране за културното наследство на човечеството.  

Информационен източник: сайт на ЮНЕСКО - междукултурен диалог