Културните коридори на Югоизточна Европа

Свят

Свещени места и поклоннически пътища в планинската верига КииСвещени места и поклоннически пътища в планинската верига Кии

Три свещени места - Йошино и Омайн, Кумано Санзан, и Коясан (Япония) - свързани с поклоннически пътища с древните столици Нара и Киото, отразяват синтеза при шинтоизма, вкоренен в древната традиция за боготворене на природата в Япония и в будизма. Трите места и заобикалящият ги горски пейзаж отразяват постоянната и изключителна традиция на свещените планини, която е добре запазена. Всяко от трите места е увенчано с храмове, някои от тях датиращи още от ІХ век.
Нарастващият брой поклонници, стичащи се към трите свещени места, води до създаването на три свързващи поклонически пътища: Омайн Окугакемичи, Кумано Санкеймичи и Коясан Чойшимичи ("мичи" означава пътека или път). Те играят важна роля в културното наследство на Япония и заедно със споменатите свещени места, ситуирани в планинската верига всред културни пейзажи от природа и вяра, представляват "Свещените места и поклоннически пътища в планинската верига Кии".

Информационен източник: сайт за Световно наследство на ЮНЕСКО