Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Турция

Ашагъ Пинар Къркларели

Ашагъ Пинар Къркларели

За обекта


Коридор: Виа Понтика
Държава: Турция, Къркларели
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Разкопките на праисторическото селище започват през 1993 година. Разкриват се културни пластове от периода между 6200 – 4800 пр. Хр. Най-ранният слой показва първата поява на земеделски живот на Балканите. Фермери-имигранти от Анатолия са пренесли по тези места уменията си за отглеждане на домашни животни (овци, кози, прасета) и земеделски култури (пшеница, ечемик), за изграждането на селскостопански сгради и изработването на глинени съдове. По-късните културни фази имат сходни черти с тези в България.

Експертна мрежа