Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Турция

Церемонията Мевлеви Сема

Церемонията Мевлеви Сема

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Турция, Коня
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема:
Световно наследство: Нематериално наследство
Нематериално наследствоНематериално наследство

Мевлевиите са мъжки дервиши (мюсюлмански монаси) от град Коня. Церемониите им наречени Сема включват много религиозни песни, музика и танци, като именно танцът е най-известното им и интересно творение. Докато танцуват дервишите се въртят около левия си крак. Мевлевиите имат дълги бели роби, високи шапки и танцуват с широко разперени ръце. Наистина е истински впечатляващо да се видят тези мъже как се въртят заедно, а робите им да се развяват във въздуха.

Експертна мрежа