Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Словения

Козолец, традиционни сеновали

Козолец, традиционни сеновали

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Словения, Любно об Савини, Регион на Сава
Тип: Народна архитектура
Епоха: 20-ти век
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
20-ти векНародна архитектураНародна архитектура

Старите житници – хамбари, където предшествениците на днешните собственици съхранявали житото могат да се видят в Примож, Подтер, Юване, Радмирие.
Така нареченият козолец, сушилня за сено и други посеви, може да се види навсякъде в Словения. Двойният Словенски козолек, или така нареченият топлар, е уникална структура, която прави впечатление със оргиналната си конструкция. Макар че са описани за пръв път през XVII в. те са съществували много преди това.
Пчеларството е поминък в Словения от повече от 600 г. През последния век, рояци от Карниолски пчели са били изнасяни по цяла Европа идори в други континенти. Освен известните пчелни видове, пчелните кошери, чиито стени били изписани с религиозни, исторически и най-често хумористични народни сюжети са специфична характеристика на оргиналното Словенско пчеларство. Запазени са най-малко 50 000 образци с повече от 600 различни мотиви от средата на XVIII и XIX в. които представляват автентична галерия на народното изкуство и народната представа за света.

Словенски туристически борд