Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Румъния

Църквата „Св. Йоан”

Църквата „Св. Йоан”

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Нямц
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски религиозен център

Църквата е построена в периода 1497-98 година. Тя е особено ценна, тъй като добре запазените й фасади разкриват характерни особености на архитектурата от този период. Фасадите са разделени във височина на три пояса – най-долният, цокълът, е от дялан камък, вторият, среден пояс е зидан с неодялан камък и на места – с тухли, а третият пояс е от тухлена зидария. , Корнизът над третия пояс е украсен с малки емайлирани теракотени дискове. Интериорът на църквата се състои от две части – главно пространство и преддверие, над което има два купола.

Експертна мрежа