Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Румъния

Голямата синагога

Голямата синагога

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Яш
Тип: Еврейски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеЕврейски религиозен център

Сградата има голяма архитектурна, градоустройствена и мемориална стойност, което определя важността й. Тя съществено допринася за пространственото оформяне на историческата зона на Търгул Кукулуй, бивш еврейски квартал. Синагогата е ярък елемент на градската рамка на Яш и, в също е ценен представител на еврейското културно наследство.

Съвета на ЕвропаДокументи