Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Румъния

Църкви в Молдавия

Църкви в Молдавия

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Сучава
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство: Културно наследство
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен центърКултурно наследство

Със своите изписани външни стени, украсени със стенописи от XV и XVI в., които се смятат за шедьоври на византийското изкуство, тези седем църкви в Северна Молдавия са уникални в Европа. Стенописите не са само стенна декорация, те представят цели цикли от религиозни сцени по всички фасади. Тяхната изключителна композиция, елегантен силует и хармонични цветове се вписват великолепно в заобикалящия ги пейзаж.

ЮНЕСКО

Църквата в Молдовита
Оригиналността на художествения феномен на външно изписаните църкви и изключителното качество на стенописите мотивират включването на тази църква в Списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО. Църквата в Молдовита (1532 г.) има две специфични черти – наличието на гробница и отворен екзонартекс. Те дават живописен характер на класическата поредица пронаос-наос-засводен олтар. Сцената „Обсадата на Константинопол” върху южната фасада се смята за един от най-значителните примери за художествено отразяване на битката за независимост и християнската вяра.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи