Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Метохът на Бачковския манастир и църквата "Св. Георги"

Метохът на Бачковския манастир и църквата

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, кв. Метоха
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Дело на Григорий Бакуриани е не само Бачковският манастир, но и две големи страноприемници, едната от които в Станимаха - т. нар. Метох. Метошкият комплекс е строен по време на изграждането на Бачковския манастир (11 в.) и е бил предназнячен за място за отдих на минаващите през Станимака (Асеновград) странници и поклонници. По-късно тук живели монаси и страноприемницата се премръща в метох. Столетия наред, оттук е започвал пътят на всички поклонници към Бачковския манастир.

Метошкият комплекс е преустрояван през 17 и 19 век. Висока стена е заобикаляла първоначално комплекса, който включвал една основна сграда - метоха-страноприемница, кухня и няколко малки сгради. Църквата "Св. Георги" (Метошки) е част от този ансамбъл - смята се, че също датира от времето на Бакуриани. От средновековната църква днес са останали само части от южната и източната стена. В настоящия си вид църквата датира от началото на 18 век. Храмът е с каменни стени и двойни слепи арки на южната стена. Иконостасът е дърворезба от 18 век. По-голямата част от иконите са също от това време. Северната фасада отвън също е изографидана . Централното пано, изобразяващо Св. Георги на кон е дело на Захари Зограф.