Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Църква "Св.Атанасий", село Черничево

Църква

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, cело Черничево
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Църквата "Св. Атанасий" в село Черничево е сторена през 1847 година.