Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Старопечатни книги във францискански манастир в Кралйева Сутйеска

Старопечатни книги във францискански манастир в Кралйева Сутйеска

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Какань
Тип: Нематериално наследство
Епоха: Средновековие
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
СредновековиеНематериално наследствоНематериално наследство

По време на Късното Средновековие Кралйева Сутйеска е бил седалище на босненските владетели. Францисканският манастир е основан до замъка и в продължение на шест века е духовният и културен центът на региона. Както манастирът, така и неговите архиви, библиотека и музей имат дълга история и свидетелстват за изминалите периоди на босненската история.
Старопечатната книга е книга от самото начало на книгопечатането, публикувана преди 1500 година. Тези книги могат да бъдат разделени в две групи: такива, отпечатани с дървени блокове, на които всяка страница е изрязана отделно (табуларен способ), и такива, отпечатани с индивидуални подвижни букви, изобретени от Й. Гутенберг (типографски способ). Колекцията от старопечатни книги е част от манастирската библиотека. Два типа книги правят тази библиотека особено важна и интересна. Това са старопечатните книги и по-стари работи на местни писатели.
Колекцията от старопечатни книги е особено важна поради факта, че от 51 такива книги в Босна и Херцеговина, 22 се намират в манастира.
Старопечатните книги могат да бъдат категоризирани в две групи. Първата включва текстове от автори преди изобретчването на книгопечатането, т.е. книги, в които работи на писатели от Античността или Средновековието са отпечатани от уникален ръкопис, който е бил унищожен или изгубен. Втората група старопечатни книги обхваща работи на писатели от времето на печата, основно теологични и схоластични трактати.

Експертна мрежа