Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Крешево – историческа градска зона

Крешево – историческа градска зона

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Крешево
Тип: Народна архитектура
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеНародна архитектура

За пръв Крешево се споменава като мина през 1381 година, през 1430 – като укрепление и през 1434 – като град.
Някои учени считат, че Крешево, Фойница и Варес са били най-известните железо-производителни райони в предримските времена.
Средновековният град Крешево се издигал на върха на хълма над река Крешевчица. Все още могат да се видят руините на старата крепост, в която понякога отсядали Босненските крале. Под крепостта, на мястото, където е съвременният град, се развил град Подкрешево. През ХV век, той се превръща в основен търговски център. По това време е построен и Францискански манастир. През Средновековието, Крешево и административен район. Мините на Крешево остават кралско владение. Те са известни с производството на желязна руда и железни сплави.
Крешево и до днес е запазило чертите на средновековния град. Запазено е и разположението на неговите жилищни, търговски и производствени квартали. Най-много стари сгради са запазени в западната част на Крешево. На запад от градския център се издигат двата хълма, на които се намират крепостта и построеният през ХV век Францискански манастир със своята църква.

Експертна мрежа